سی ان سی و لیزر

سی ان سی ها از ماشین های قدیمی ساخت و تولید هستند. این ابزارها برای تراش و برش مواد مختلف و برای کاربردهای گوناگون استفاده می شوند.