پرینتر سه بعدی

پرینترهای سه بعدی، ماشین های هوشمندِ صنعت ساخت افزایشی بشمار می روند. با ظهور پرینتر سه بعدی، فرایندهای مدلسازی، طراحی و تولید در تیراژ پایین سرعت بیشتری به خود گرفته اند.