فیلامنت ها مواد اولیه مخصوص پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM هستند.