سفال و سرامیک

در تکنولوژی پی دی ام؛ مواد اولیه حالت خمیری دارند. مرسوم ترین مواد اولیه در این تکنولوژی، گِل، سرامیک، بتن، شکلات، خمیر غذا، ژِل و انواعی از رزین می باشد. پس از ساخت قطعه توسط دستگاه، نیاز به عملیات پس پردازش مانند پخت می باشد.