قطعات الکترونیکی

بخش های الکترونیکی دستگاههای پرینتر سه بعدی شامل کنترلر، صفحه نمایش، سنسورهای تشخیص حرکت محورها، ترمیستور و … می باشد.