لوازم جانبی

لوازم جانبی پرینتر سه بعدی ادوات و ابزاری هستند که جهت استفاده از دستگاه ها باید استفاده کرد.