در تکنولوژی اف دی ام؛ مواد اولیه از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک می باشد. رشته های پلاستیکی با عنوان فیلامنت، توسط دستگاه ذوب و به صورت لایه به لایه بر روی یکدیگر چیده می شود.