بایو پرینتر

هیچ محصولی یافت نشد.

پرینترهای سه بعدی زیستی که با عنوان بایوپرینتر هم شناخته می شوند، ابزاری در جهت کمک به عمل مهندسی بافت است. به کمک این دستگاه می توان انواع داربست برای ایجاد ساختارهای مناسب برای کشت سلولهای بنیادی و نیز بافت های زنده را ایجاد نمود.