هیچ محصولی یافت نشد.

تکنیک sla پی گونه ای از چاپ سه بعدی برای کار با مواد اولیه رزینی است. مواد اولیه این روش از جنس رزین های حساس به نور ماوراءبنفش می باشد. فتورزین در مواجهه با اشعه ماوراءبنفش پخت شده و از حالت مایع به حالت جامد تغییر شکل می دهد. تکرار این عمل و ایجاد لایه ها بر روی یکدیگر باعث تشکیل اجسام با دقت بسیار بالا می شود.