قطعات مکانیکی

بخش های مکانیکی دستگاههای پرینتر سه بعدی شامل بلبرینگ، پیچ، شفت، ریل و واگن و … می باشد.