1- برای ثبت سفارش در سایت بهتر است پس اقدام به ثبت نام در سایت و تشکیل سبد خرید اقدام کنید.

2- اطلاعات کاربری ، اعم از اسم، شماره تماس، آدرس و … را تکمیل کنید.

3- پس از تشکیل سبد خرید، از طریق درگاه پرداخت اقدام نمایید.

4- پس از تکمیل پرداخت، سفارش به آدرس تکمیل شده در حساب کاربری شما ارسال خواهد شد.